Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

B  Nenádorové léze

10 Fibromatózní periorchitis


Synonyma: fibromatózní pseudotumor, proliferativní periorchitis, pseudofibromatózní periorchitis, nodulární periorchitis.

Fokální fibroblastická proliferace, která se nachází obvykle v hyalinizované tunica albuginea a/nebo ve spermatickém provazci. Makroskopicky jde o bělavou tuhou tkáň, která je histologicky tvořena hyalinizovanou kolagenní tkání. Mohou být přítomné ložiskové kalcifikace. Celulární léze tohoto typu je nutné odlišit od sarkomů.


Obr.
Obr. Fibromatózní periorchitis

Obr.
Obr. Fibrózní kalcifikující pseudotumor tunica albuginea


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz