Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

B  Nenádorové léze

22 Různé


Další léze, které mohou napodobovat nádory, jsou nadpočetná varlata, intratestikulární hemoragie, spermatokéle, noduly Leydigových buněk ve spermatickém provazci, Mülleriánské zbytky, adnexální cysty Mülleriánského nebo Wolfiánského původu, reaktivní hyperplasie mezoteliálních buněk, nekrotizující či granulomatózní vaskulitida, epididymitida.Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz