Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

B  Nenádorové léze

6 Nespecifická orchitis


Dle WHO klasifikace jde o orchitis, u které se nepodaří prokázat žádné etiologické agens (opět, prosím, zařadit WHO odkaz).V českém názvosloví tento termín zahrnuje celou řadu bakteriálních a virových infekcí.

Sekundární virová orchitis, která je komplikací  příušnic, je nejčastěji přítomna u mladých dospělých a může být bilaterální. U časných stadií je intersticium edematózní, postupně dojde k překrvení a lymfocytární zánětlivé infiltraci. Později jsou přítomna ložiska intersticiálních hemoragií doprovázená zánětlivou infiltrací semenotvorných tubulů, degenerací zárodečných buněk a eventuálně nepravidelnou hyalinizací semenotvorných tubulů s tvorbou parenchymových jizev.Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz