Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Epidemiologie

V kapitole se bude hovořit o nádorech varlat (NV), ale skupina je v podstatě totožná se zhoubnými nádory varlat (ZNV). Nezhoubné nádory varlat tvoří jen velmi malé procento. Navíc nezhoubné nádory varlat nejsou evidovány v onkologických registrech.

ZNV tvoří u mužů v zemích s bílou populací jen asi 1-2% všech zhoubných nádorů. Významné jsou však tím, že postihují mladší muže, polovina ZNV je diagnostikována před 35.rokem věku. Ve věkové kategorii 20-35 let jsou ZNV nejčastějšími zhoubnými novotvary. Vrchol výskytu neseminomových nádorů je oproti seminomovým ZNV posunut o jedno decennium níže. Ve vyspělých zemích a též v ČR trvale stoupá výskyt ZNV. Při srovnání let 1970 a 2000 stoupl absolutní počet ZNV ze 162 na 384, incidence na 100 tis. mužů za rok stoupla z 2,3 na 7,7. Z celkového počtu zhoubných novotvarů tvořily ZNV v roce 1970 0,97%, v roce 1999 1,3%. U 1-2% se vyskytne ZNV oboustranně.


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz