Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Etiologie

Výskyt nádorů varlat je velmi rozdílný dle rasy. V celosvětovém měřítku se 90% nádorů varlat vyskytuje u bílé rasy, 6,6% u černé a zbylých 3,4% u ostatních. Příčina není známa. Hovoří se o řadě možných rizikových faktorech (inguinální hernie, skrotální trauma, parotická orchitida, hormonální vlivy, přehřívání v těsném oděvu, sluněním nekrytého skróta). Jediná jasná korelace je prokázána jen u kryptorchismu (nesestouplé varle). Příčina, proč se ZNV varlat vyskytují u kryptorchiků není zcela prokázána. Mluví se o zvýšené teplotě, omezeném krevním zásobení, endokrinní dysbalanci. Kryptorchici tvoří 10% populace se ZNV a riziko výskytu ZNV je u nich vyšší 7-15x, přičemž riziko je tím vyšší, čímž později byl kryptorchismus operačně korigován. Navíc ZNV se vyskytují u unilaterálních kryptorchidů v 17% druhostranně. Svoji roli hraje i genetický faktor, neboť jedinec, jehož bratr či otec měli ZNV, mají 6x vyšší riziko ZNV.


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz