Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Histologické dělení z pohledu klinika

 1. primární nádory
  1. Germinativní nádory - 90-95% všech testikulárních nádorů
   1. seminom - klasický, spermatocytární, anaplastický, trofoblastický
   2. embryonální karcinom
   3. teratom - zralý, nezralý, s maligní transformací
   4. choriokarcinom
   5. nádor ze žloutkového váčku
  2. Negerminativní tumory
   1. Nádor z Leydigových buněk
   2. Nádor ze Sertolliho buněk
   3. adenokarcinom z rete testis
   4. mesenchymální tumory
 2. sekundární tumory - metastázy, lymfomy
 3. paratestikulární tumory

  Germinativní (germinální) nádory vycházejí ze zárodečného epitelu varlat a tvoří kolem 95% nádorů varlat. Název pochází z latinského germen - zárodek.


  Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz