Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Klinické poznámky k některým typům

Seminom

Je vysoce radiosenzitivní. Roste relativně pomalu. Šíří se sice i hematogenně, ale lymfogenní rozsev je výrazně větší. Téměř dvě třetiny pacientů přicházejí ve stádiu I. Oproti neseminomům se vyskytuje v průměru o jedno decennium později, maximum má mezi 30. a 40. rokem. U dětí je velmi vzácný. V 85% se jedná o klasický seminom. Spermocytární seminom tvoří 5%, vyskytuje se u starších mužů a prakticky nemetastazuje. Díky tomu je dostatečná dispenzarizace. Anaplastický seminom tvoří 10% a chová se agresivněji než klasický. Léčebné schéma je pro něj shodné. Trofoblastický seminom může produkovat HCG, snad má mírně horší prognózu, léčba je opět stejná.

Neseminomy (germinální nádory neseminomového typu)

Maximální výskyt mají mezi 20. a 30. rokem věku. Rostou velmi rychle a promptně metastazují lymfogenně a hlavně hematogenně. Tyto nádory dříve téměř ve 100% vedly k úmrtí pacienta. Radikálním zlomem v jejich léčbě bylo zavedení cytostatik (hlavně platiny) v 60.letech 20. století.

  • Embryonální karcinom. Je výrazně maligní, jeho přítomnost u smíšených nádorů i v malém množství znamená vždy horší prognózu. Může produkovat markery.
  • Nádory ze žloutkového váčku. Bývá součástí smíšených tumorů. Produkuje AFP. V extragonadální lokalizaci se může vyskytnout v čisté formě. Tento je prakticky inkurabilní. V dětství má relativně dobrou prognózu.
  • Choriokarcinom. Vysoce zhoubný, metastazuje převážně hematogenně. Proto u něj není indikována retroperitoneální lymfadenektomie. Produkuje ve 100% hCG. Jako součást smíšených tumorů znamená vždy horší prognózu. V dětství se prakticky nevyskytuje. V čisté podobě je vzácný, poté je téměř vždy inkurabilní.
  • Teratomy a teratokarcinom. Teratom se rozlišuje zralý, nezralý, s maligní transformací. Do 10 let věku se chová benigně. Chovají se dle převažující složky. Zralý teratom se nachází často v reziduích nádorů po předchozí chemoterapii.

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz