Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Literatura

  1. Abrahámová J.: Nádory varlat, Postgraduální medicína, 6/2003, 5: s. 2-18
  2. Babjuk M., Matoušková M., Novák J.: Doporučené diagnostické a léčebné postupy u urologických nádorů, Galén, 2003, 95 s.
  3. Novák, J.:Nádory varlat, In: Dvořáček J. a kol: Urologie I.-III., Praha, 1998, s. 1141-1176
  4. Ondruš D., Cuninková M.: Nádory testis (epidemiológia, etiológia, klinické príznaky, diagnostika a liečba), Iatrike Techne, 3/2003, s. 7-10
  5. Richie J.P., Steele G.S.: Neoplazma of the testis, In: Walsh P.C. a kol.: Campbell's Urology (I-IV), 8th edition, WB Saunders, USA, 2002: s. 2876-919
  6. Sheinfeld J., McKiernan J., Bosl G.J.: Surgery of testicular tumors, In: Walsh P.C. a kol.: Campbell's Urology (I-IV), 8th edition, WB Saunders, USA, 2002: s. 2920-44

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz