Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Prognóza nádorů varlat

Je relativně velmi příznivá a u naprosté většiny pacientů dochází k trvalému vyléčení a to i u pacientů, kde již došlo k diseminaci tumoru mimo varle. Důvody jsou v zásadě dva. Jedná se o rychle se dělící nádorové buňky, takže dobře reagují na onkologickou léčbu. Druhým důvodem je to, že se tumory nalézají u mladých jinak zdravých mužů, kteří jsou schopni absolvovat i poměrně zatěžující onkologickou léčbu. Dlouhodobé remise je dosažena u více než 90%.

K určení prognózy se lze orientovat dle následující tabulky:

Klasifikace rizika germinálních tumorů
SeminomNeseminomy
Dobrá prognóza Jakékoliv HCG
Jakékoliv LDH
Žádné viscerální metastázy (kromě plicních)
AFP < 1000 ng/ml
HCG < 5000 mIU/ml
LDH < 1,5x nad normu
Žádné viscerální metastázy (kromě plicních)
Středně dobrá prognózaJakékoliv HCG
Jakékoliv LDH
Přítomny viscerální metastázy
AFP 1000-10000 ng/ml
HCG 5000-50000 mIU/ml
LDH 1,5-10x nad normu
Žádné viscerální metastázy (kromě plicních)Gonadální nebo retroperitoneální primární nádor
Špatná prognóza Viscerální metastázy (kostní, jaterní, mozkové aj.)
AFP > 10000 ng/ml
HCG > 50000 mIU/ml
LDH > 10x nad normu
Primární nádor v mediastinu

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz