Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Klinická symptomatologie

Obvyklý symptom je nebolestivé zatvrdnutí varlete náhodě objevené pacientem či partnerkou. Každý muž by měl jak již bylo zmíněno provádět samovyšetřování varlete 1x měsíčně - pak je stanovena diagnóza dříve. Přibližně 10% pacientů má akutní bolesti. Přibližně 10% se manifestuje až díky metastázám. Krční metastázy - jsou hmatné zvětšené supraklavikulární uzliny. Při plicních metastázách jsou respirační příznaky (kašel, dušnost, hemoptýza). Při postižení reetroperitoneálních uzlin jsou gastrointestinální příznaky (anorexie, nausea, zvracení). Jsou-li objemné metastázy v retroperitoneu s postižením m. psoas a nervů, mají pacienti bolesti v bedrech. U jaterních metastáz se objeví žloutenka. Při metastázách do skeletu jsou skeletové bolesti. U 5% se objeví gynekomastie 5% jako následek produkce hCG, prolaktinu, androgenů, estrogenů.


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz