Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

Nádory obsahující germinální a sex-cord/gonadal stromal elementy


Rozlišovány jsou dvě kategorie:3.1 Gonadoblastom

Gonadoblastomy obvykle vznikají u pacientů s rudimentální či lištovou gonádou. Postižení jsou většinou fenotypicky muži, ale obvykle všichni nemají X chromozom a mají pouze Y chromozom. Vyskytují se však i u mužů s normálním fenotypem a karyotypem.

Dle WHO klasifikace obsahuje gonadoblastom dva základní buněčné typy: objemné germinální buňky podobné buňkám seminomu a malé buňky, připomínající Sertoliho či granulózové buňky. Elementy podobné Leydigovým nebo luteinizovaným buňkám mohou být rovněž přítomné.

Obě buněčné populace jsou obvykle uspořádané v nepravidelných či kulatých drobných hnízdech, která představují jeden nebo více ze 3 růstových typů. Nejčastějším typem jsou sex-cord buňky obklopující kulovité hyalinní noduly (tvořené materiálem charakteru bazálních membrán), které sousedí s vlastní bazální membránou. Druhý typ růstu je tvořen hnízdy složenými z velkých germinálních buněk, obklopených množstvím menších Sertoliho buněk a třetí buněčný typ je tvořen Sertoliho buňkami, které vytvářejí kruh jednovrstevných buněk na periferii centrálního hnízda germinálních buněk. Fokální kalcifikace mohou začínat v hyalinních tělíscích, později se formují v objemné nepravidelné laminované hmoty oddělené densní fibrózní tkání. V nádorech vznilých po pubertě lze nalézt objemné nepravidelné buňky připomínající LB, ale bez Reinkeho krystalů. Někdy germinální buňky gonadoblastomu přerůstají okraje hnízd a rostou v podobě seminomu nebo embryonálního karcinomu, pouze s drobnými ložisky gonadoblastomu. Vždy by měl být specifikován typ germinálního tumoru do kterého se gonadoblastom diferencuje.3.2 Smíšené nádory z germinálních a sex-cord/gonadal stromal buněk - neklasifikovatelné

Tyto nádory se vyskytují ve všech věkových kategoriích. Na rozdíl od gonadoblastomů se tyto tumory vyskytují ve varlatech normálních mužů.

Je velmi obtížné je přesně klasifikovat, protože obvykle nejsou příliš diferencovány. Obvykle se projeví nebolestivým zvětšením varlete, příležitostně s gynekomastií. Jde o nádory obsahující těsně promíšené zárodečné buňky a sex-cord/gonadal stromal buňky. Zárodečné buňky mají bohatou cytoplasmu s různým množstvím glykogenu. Jádra jsou kulatá a mají jadérka. Zárodečné buňky jsou patrné jednotlivě či v malých skupinách. Nalezeny mohou být i elementy připomínající Sertoliho, granulózové či Leydigovy buňky. Proporce mezi jednotlivými komponentami jsou různé. Mitotická aktivita může být přítomná, ale nádory mají benigní vzhled. U případů s maligní komponentou je biologické chování horší, než u ovariálních smíšených nádorů z germinálních a sex-cord/gonadal stromal buněk.


Obr.
Obr. Talermanův tumor (mixed germ cell sex cord/stromal tumor)
Obr.
Obr. Talermanův tumor společně s dysgerminomem


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz