Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

4 Různé nádory4.1 Karcinoid

Karcinoid varlete odpovídá svojí morfologií karcinoidům, které se nachází v jiných orgánech a může být insulárního, acinárního, trabekulárního či smíšeného typu. Tumor bývá součástí teratomu a měl by být v této kategorii klasifikován. Karcinoid se vyskytuje v primární formě nebo jako metastáza. Rozlišení mezi metastázou a primárním nádorem varlete je však velmi obtížné.

Obr.
Obr. Karcinoid varlete


4.2 Nádory připomínající ovariální tumory

Jde o tumory vycházející z povrchové tuniky, které připomínají epiteliální nádory ovaria. Tyto vzácné tumory zahrnují Brennerův tumor (benigní, borderline i maligní variantu), serózní a neserózní tumory, endometroidní karcinom, světlobuněčný adenokarcinom a nádory smíšených typů.

Obr.
Obr. Mucinózní cystadenom varlete hraniční malignity


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz