Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

5 Lymfoidní a hematopoetické tumory5.1 Lymfom

Lymfomy tvoří zhruba 5% testikulárních tumorů, avšak po 60. roce věku tvoří až 50% nádorů. Nádorové buňky jsou nejčastěji B typu, ale může se vyskytnout jakýkoliv jiný typ. Přestože infiltrace je převážně intertubulární, invaze do tubulů je popisována až u 1/3 případů. Tubuly se rovněž mohou nacházet uvnitř tumoru. Šíření mimo parenchym varlete je běžné. Výskyt ve varlatech je obvykle doprovázen rychlou generalizací. Bilaterální lymfom je běžný, většinou se však druhostranný tumor vyvine později, často až za několik let.5.2 Plasmocytom

Může jít o prvotní manifestaci systémového postižení nebo o mnohotný myelom. Morfologické a biologické vlastnosti jsou stejné jako u myelomu v jiných lokalizacích.5.3 Leukemie

Ve varleti jde o velice vzácný jev, častěji se vyskytuje u postterapeutických relapsů leukemií u dětí.Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz