Zpět na titulní stránku

Klasifikace nádorů varlat

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

A  Nádorové léze

6 Nádory ze sběrných duktů a rete testis


Tubuly, které spojují nadvarle s varletem bývají anatomicky označovány jako tubuli recti, rete testis a ductuli efferentes. V histopatologické praxi je pro tyto struktury vhodnější označení rete testis. Přesné anatomické místo vzniku tumorů v této oblasti většinou nelze jednoznačně určit. Nádory této lokalizace jsou obvykle solidní či cystické, případně je makroskopický vzhled kombinací obou komponent.6.1 Adenom rete testis

Benigní epiteliální tumor, většinou tubopapilární, cystické nebo adenofibromatózní struktury. Buňky jsou převážně malé a kubické. V atrofických varlatech je někdy rete testis velmi nápadné a může tak simulovat adenom.6.2 Karcinom rete testis

Vyskytuje se typicky u mužů ve věku nad 50 roků. Často bývá spojen s hydrokélou. Karcinom rete testis, který může být tubulární, papilární, cystický nebo solidní. Před stanovením diagnózy primárního karcinomu je nutné vyloučit metastazující karcinom jiných primárních lokalizací a mezoteliom.Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz