Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Iniciální postup u suspektního tumoru varlete

Při podezření na tumor varlete se provede klinické vyšetření. Varle je nutno palpovat šetrně, co nejméně, aby nedošlo zbytečně k další diseminaci nádorových buněk. Dále se provede ultrasonografie skróta a odeberou se nádorové markery (krev je nutno odebrat předoperačně !), indikujeme rtg plic. Poté promptní operační revize varlete (do 24 hodin) přístupem z inguinálního kanálu (viz Obr.1). Inguinální přístup se volí proto, abychom se vyhnuli interferenci s povrchovou lymfatickou drenáží skróta, které se drénuje poté do inguinálních uzlin (viz Obr.2). Před manipulací s varletem se klampuje semenný provazec k zabránění diseminace nádoru (viz Obr.3). Při verifikaci tumoru se odstraní varle s obaly i semenným provazcem (= radikální orchiektomie). U nejasných případů se provádí peroperačně zmražená biopsie. Prokáže-li se tumor varlete, poté se doplňuje staging. V rámci stagingu se vyšetřují pooperační markery, rtg plic (nebylo-li provedeno předoperačně), CT (či MRI) břicha, plic a mediastina. Zaměřujeme se hlavně na retroperitoneum ke zhodnocení postižení paraaortálních a parakaválních uzlin. Po stanovení přesného stagingu se postupuje dle schémat uvedených níže.

V době stanovení stagingu se u mužů plánujících rodinu provádí před zahájením další onkologické léčby kryoprezervace spermatu, neboť chemoterapie i radioterapie mohou vést k ireverzibilnímu poškození spermatogeneze zbylého varlete.


Obr.1
Obr.1
Incize k radikální orchiektomii vlevo
Obr.2
Obr.2
Otevřená incize při radikální orciektomii
Obr.3
Obr.3
Klampovaný funikl

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz