Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Staging

Provádí se dle TNM systému, taktika léčby se stanovuje dle zařazení do stádií. Zhoubný nádor varlete je dle Mezinárodní klasifikace nemocí veden pod značkou C62. C62.0 je nesestouplé varle, C62.1 sestouplé varle, C62.9 varle, NS (blíže nespecifikované).

TNM klasifikace nádorů varlete (ICD-C62) - 6. revize z roku 2002
Kategorie
Vlastní nádorTisIntratubulární nádor (in situ)
T1Varle a nadvarle, bez vaskulární či lymfatické invaze
T2Varle a nadvarle s vaskulární či lymfatickou invazí nebo invaze do tunica vaginalis
T3Semenný provazec
T4Skrótum
Regionální lymfatické uzlinyN1<= 2 cm
N22-5 cm
N3> 5 cm
MetastázyM1aNeregionální lymfatické uzliny nebo plicní metastázy
M1bViscerální metastázy kromě plicních

Rozdělení do stádií dle 6. revize TNM klasifikace z roku 2002:

Rozdělení do stádií
StádiumpodkategorieRozsah
IOnemocnění omezeno na varle
ISElevované markery bez prokazatelných metastáz
IIPostižení infradiafragmatických uzlin
IIA<= 2 cm
IIB2-5cm
IIC> 5 cm
IIIMetastázy

Ke klasifikaci kategorie S, tedy hodnot nádorových sérových markerů se užívají následující hodnoty:

Kategorie S - sérové nádorové markery
SXHodnoty nejsou známé
S0V normě
LDHHCG (mIU/ml)AFP (ng/ml)
S1< 1,5x normaa< 5000a< 1000
S21,5-10x normanebo5000-50000nebo1000-10000
S3> 10x normanebo> 50000nebo> 10000

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz