Zpět na titulní stránku

Klinická část problematiky

Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Extragonadální výskyt germinálních tumorů

Germinální nádory se mohou u mužů vyskytnout i extragonadálně. Buňky germinální se sem patrně dostaly během ontogeneze neznámým mechanismem během své migrace z endodermu žloutkového váčku podél střední osy těla. Nejčastější lokalizací je retroperitoneum. Zde však část extragonadálních terminálních tumorů mohou být metastázy nerozpoznaných nádorů varlete. Vzácně se mohou germinální nádory vyskytnout v předním mediastinu, pineální oblasti i jinde. V mediastinu se můžeme setkat s tumory pro varle netypickými - nádory ze žloutkového váčku v čisté formě a choriokarcinom v čisté formě. Symptomatologie extragonadálních tumorů odpovídá vzniku expanze v dané lokalitě, tedy hlavně jako retroperitoneální tumor. Léčebná schémata se kromě orchiektomie odvíjejí od léčebných schémat pro nádory varlat. Specifické jsou pineální tumory, které díky své nitrolební lokalizaci patří do působnosti neurologa a neurochirurga.


Předchozí kapitola Index Následující kapitola

Copyright © 2002-2021 Bioptická laboratoř s.r.o.

Reklama: Nádory.cz